Your message has been sent, you will be contacted soon

Call Me Now!

Close
Home » Actualitate » Învăţământul primar. Vezi aici ce materii dispar şi care primesc ore în plus.

Învăţământul primar. Vezi aici ce materii dispar şi care primesc ore în plus.

Aflat în dezbatere publică din luna februarie, Ministerul Educației a publicat planurile cadru finale pentru învățământul primar. Potrivit acestui plan, ministerul a decis materiile obligatorii și numărul de ore alocat fiecărei discipline pe săptămână, pentru elevii din clasele pregătitoare, clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a. Limba modernă este introdusă de la Clasa Pregătitoare, cu câte o oră pe săptămână, iar în clasele a III-a şi a IV-a elevii vor face două ore pe săptămână. De asemenea, Matematica obține o oră în plus pe săptămână la clasa a II-a, elevii urmând să facă 4 ore pe săptămână, dar dispare Educația tehnologică.
Planurile cadru se aplică începând din septembrie pentru clasa pregătitoare și clasa I, începând cu anul școlar 2014-2015 la clasa a II-a și din anul 2015-2016 pentru clasele a III-a și a IV-a.
De asemenea, Ministerul Educației a publicat și noile programe școlare pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a. Ordinul de ministru nr. 3418/2013 prevede ca programele școlare pentru clasa pregătitoare și clasa I se aplică din septembrie, în timp ce programele școlare pentru clasa a II-a se vor aplica începând cu anulșcolar 2014-2015.
Clasa Pregătitoare: Materiile și numărul de ore
Comunicare în limba româna: 5 ore/săptămână
Limba modernă: 1 oră/săptămână
Matematica: 3 ore/săptămână
Științe ale naturii: 1 oră/săptămână – programa la Matematică șsi Ştiinţe ale Naturii este integrată
Religie: 1 oră/săptămână
Educaţie fizică: 2 ore/săptămână
Muzica şi mişcare: 2 ore/săptămână
Arte vizuale şi abilităţi practice: 2 ore/săptămână
Dezvoltare personală: 2 ore/săptămână
Număr total de ore obligatorii: 19
Opţionale: 0-1
Clasa I:
Comunicare în limba română: 7 ore/săptămână
Limba modernă: 1 oră/săptămână
Matematica: 3 ore/săptămână
Ştiinţe ale naturii: 1 oră/săptămână – programa la Matematică și Ştiinţe ale Naturii este integrată
Religie: 1 oră/săptămână
Educaţie fizică: 2 ore/săptămână
Muzică și mișcare: 2 ore/săptămână
Arte vizuale şi abilităţi practice: 2 ore/săptămână
Dezvoltare personală: 1 oră/săptămână
Număr total de ore obligatorii: 20
Opţionale: 0-1
Clasa a II-a:
Comunicare în limba română: 6 ore/săptămână
Limba modernă: 1 oră/săptămână
Matematica: 4 ore/săptămână
Științe ale naturii: 1 oră/săptămână – programa la Matematică și Științe ale Naturii este integrată
Religie: 1 oră/săptămână
Educație fizică: 2 ore/săptămâna Descarca Programa la Educaţie fizică
Muzica şi mişcare: 2 ore/săptămână
Arte vizuale și abilităţi practice: 2 ore/săptămână
Dezvoltare personală: 1 oră/săptămână
Număr total de ore obligatorii: 20
Opţionale: 0-1
Clasa a III-a:
Limba şi literatura română: 5 ore/săptămână
Limba modern[: 2 ore/săptămână
Matematica: 4 ore/săptămână
Ştiinţe ale naturii: 1 oră/săptămână
Educație civică: 1 oră/săptămâna
Religie: 1 oră/săptămână
Educație fizică: 2 ore/săptămână
Joc și mișcare: 1 oră/săptămână
Muzica și mișcare: 1 oră/săptămână
Arte vizuale şi abilităţi practice: 2 ore/săptămână
Număr total de ore obligatorii: 20
Opţionale: 0-1
Clasa a IV-a:
Limba și literatura română: 5 ore/săptămână
Limba modernă: 2 ore/săptămână
Matematica: 4 ore/săptămână
Ştiinţe ale naturii: 1 oră/săptămână
Istorie: 1oră/săptămână
Geografie: 1 oră/săptămână
Educaţie civică: 1 oră/săptămână
Religie: 1 oră/săptămână
Educaţie fizică: 2 ore/săptămână
Joc şi mişcare: 1 oră/săptămână
Muzica şi mişcare: 1 oră/săptămână
Arte vizuale și abilități practice: 1 oră/săptămână
Număr total de ore obligatorii: 21
Opţionale: 0-1
La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să NU frecventeze orele de religie. În acest caz, situația școlară se încheie fără disciplină religie, se mai arăta în ordinul Ministerului Educației, care nu prevede și ce trebuie să facă elevii în timpul în care nu frecventează orele de religie.
Dispare disciplina Educație pentru societate, prevăzuta anterior cu câte o oră pe săptămână de la clasa pregătitoare și până la clasa a IV-a. Apare în schimb Educația civică, disciplina care începe să fie predată în clasa a III-a și este prevăzută cu o oră pe săptămână. Religia rămâne fără nicio modificare, cu câte o oră pe săptămâna.
Ordinul de ministru prevede ca la fiecare disciplină, în clasa pregătitoare şi clasa I, activităţile de predare – învăţare – evaluare acoperă 30-35 de minute din ora de curs, “restul de timp fiind destinat unor activităţi liber-alese, recreative”. La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, activităţile de predare – învăţare – evaluare acoperă 45 de minute.
Educaţia fizică îşi păstrează două ore pe săptămână, pe parcursul întregului învăţământ primar, la care se adaugă în clasele a III-a şi a IV-a disciplina Joc şi mişcare, cu câte o oră pe săptămâna (aşa cum era propus şi în planul-cadru iniţial). Disciplina Muzica şi mişcare îşi menţine, de asemenea, cele două ore pe săptămână pentru clasele pregătitoare – a II-a, urmând ca în clasele a III-a şi a IV-a elevii să facă o oră pe săptămâna.
Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice câştiga câte o oră, astfel ca elevii vor face două ore pe săptămână până în clasa a IV-a, când vor avea o oră pe săptămână la această materie. Dispare însă disciplina Educaţie tehnologică, prevăzuta anterior cu câte o oră pe săptămână în tot învăţământul primar.

 

Sursa: telegrama.ro

Tags: